Visokovrijedne elegantne AirPave porculanske ploče 2 cm debljine ujedinjuju eleganciju i šarm te donosi posebnu atmosferu na Vašu terasu.

Brošura AirPave (PDF, 8 MB)

Kontakt

Semmelrock Stein+Design d.o.o.
Otok Oštarijski 4e
HR-47300 Ogulin
Tel: +385 47 819 200
Fax: +385 47 819 210
semmelrock@semmelrock.hr