Ovdje pogledajte naše upute za predaju životopisa:

Ove upute su pisane sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka, Zakonu o provedbi Uredbe o zaštiti osobnih podataka te preporukama AZOPa.
Slanjem zamolbe za posao i životopisa pristajete na to da poduzeće Semmelrock Stein + Design d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke u svrhu procesa (mogućeg) zapošljavanja, u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, GDPR) i važećim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Potrebni podaci za postupak zapošljavanja
Prilikom prijave za radno mjesto ili slanja otvorene molbe važno je da navedete samo podatke koji su nužni, neophodni i primjereni kako bi se mogla steći cjelokupna slika te moguće donijeti odluka o zapošljavanju. Ne navodite irelevantne ili previše privatne podatke (npr. bračni status, OIB, nevažni hobiji itd.) i ne zaboravite: odluka koje ćete podatke iznijeti je isključivo na Vama!

Koje podatke uvrstiti u životopis?
U pravilu se u životopis stavljaju osobni podaci koji se mogu grupirati na sljedeći način:
1) identifikacijski podaci (ime, prezime, godina rođenja);
2) podaci za kontakt (adresa boravišta, broj telefona, adresa elektronske pošte);
3) informacije o obrazovanju, vještinama, radnom iskustvu (završena škola ili fakultet, završeni tečajevi, usavršavanja, prethodni poslodavci, službena radna mjesta i opisi posla).
Poduzeće Stein + Design d.o.o. od Vas će tražiti prilikom razgovora za posao samo one podatke koji su primjereni i namijenjeni obradi te temeljem kojih se može donijeti odluka o zapošljavanju osobe što isključuje pitanja o bračnom status, djeci ili planiranju obitelji, prethodnim primanjima, uvjerenjima, političkim stajalištima itd. Ipak, nemojte zaboraviti da je radnik ili potencijalni kandidat primjerice sukladno Zakonu o radu, članak 24. stavak 1. prilikom sklapanja ugovora o radu i tijekom trajanja radnog odnosa dužan obavijestiti poslodavca o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga onemogućuje ili bitno ometa u izvršenju obveza iz ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdravlje osoba s kojima u izvršenju ugovora o radu radnik dolazi u dodir.
Dakle, prilikom zapošljavanja se valja držati važećih zakona i propisa, a to vrijedi kako za poslodavca, tako i za posloprimca.

Popunjavanje obrasca prijave za posao
Dođete li direktno kod nas i zatražite popunjavanje obrasca prijave za posao, na njemu će Vam biti označena pitanja na koja morate obvezno odgovoriti te ona na koja možete svojevoljno dati odgovor.

Tko obrađuje podatke u svrhu zapošljavanja?
Poduzeće Semmelrock Stein + Design d.o.o. na raspolaganje Vam stavlja sljedeće informacije:
Informacije o Voditelju obrade osobnih podataka:
Semmelrock Stein + Design d.o.o.
Otok Oštarijski 4e
47300 Ogulin

Svrha prikupljanja osobnih podataka:
Odabir potencijalnih kandidata u svrhu osnivanja radnog odnosa
Moguće je da ćemo Vas uz Vašu prethodnu pisanu suglasnost uputiti jednom od naših suradnika za profiliranje kandidata.
Mijenjanje, ispravak i brisanje podataka ili informacije o istima slanjem zahtjeva na:
zastitapodataka@semmelrock.com

Važnost pristanka
Pristanak je jedan od zakonskih temelja koji nas ovlašćuje za obradu Vaših podataka. Ukoliko nam šaljete svoj životopis imajte na umu da se radi o situaciji kada je pristanak za obradu podataka neophodan.

Koliko se dugo čuva moj životopis?
Kada nam šaljete svoj životopis imate dvije mogućnosti:
1. Ukoliko nam date svoj pristanak mi ćemo kao potencijalni poslodavac zadrži Vaš životopis i iskoristi ga kada u budućnosti budemo opet zapošljavali, a najduže u trajanju od 1 godine. Također, Vaše osobne podatke uz Vaš pristanak možemo koristiti i unutar Wienerberger grupe kako bismo odlučili hoćemo li kandidatu ponuditi poziciju ili odgovoriti na njegovu prijavu. Dakle, ukoliko ste suglasni uz životopis obvezno prilažete i popunjen obrazac Izjava o suglasnosti za prikupljanjem i obradom podataka iz životopisa.
2. Ukoliko nam ne date pristanak, Vaš ćemo životopis uništiti kada ponuda za posao na koju ste se prijavili prestane biti važeća.
Svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku nakon čega ćemo Vaše podatke uništiti, a za to možete koristiti obrazac Izjava o povlačenju suglasnosti za prikupljanjem i obradom podataka iz životopisa.
Ovaj obrazac možete poslati mailom na zastitapodataka@semmelrock.com ili poštom na više navedenu adresu.

Razgovor za posao
Prilikom intervjua postavljat ćemo Vam pitanja vezana za informacije iz životopisa te za posao na određenoj poziciji.
No ipak, kako smo i naveli, postoje situacije u kojima imamo pravo postavljati invazivnija pitanja posebice kada se radi o zdravstvenom stanju koje može biti prepreka prilikom zapošljavanja zbog uvjeta rada.

Psihološko testiranje
Postoji mogućnost da ćemo Vam predložiti psihološko testiranje kod jednog od naših suradnika za profiliranje kandidata sa svrhom lakšeg odabira kandidata za određeno radno mjesto sukladno njegovim karakteristikama. U tom ćemo slučaju naravno tražiti Vašu dozvolu da se ono provede.

Vaše životopise možete slati na adresu:
semmelrock@semmelrock.hr

Ovdje preuzimite Izjavu o suglasnosti za prikupljanjem i obradom podataka iz životopisa te Izjavu o povlačenju suglasnosti za prikupljanjem i obradom podataka iz životopisa.