Članak 1: ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: Semmelrock Stein + Design d.o.o. Otok Oštarijski 4e, 47300 Ogulin, tel.+385 47 819-200, www.semmelrock.hr OIB:42739970250, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije proizvoda i usluga Organizatora. Nagradni natječaj traje od 28.9.2020. u 15h do 5.10.2020. u 15h, a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Nagrada – poklon paket koji se sastoji od 5 vreća Semmelrock dekorativnih oblutaka

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane na društvenoj mreži Facebook, osim radnika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU, ODABIR DOBITNIKA, OBJAVA DOBITNIKA I ISPORUKA NAGRADA
Da bi sudjelovali u natječaju, korisnici trebaju pristupiti svojem profilu, upoznati se s pravilima na Facebook stranici Semmelrock Hrvatska te slijediti upute:
U komentar objave nagradnog natječaja predložiti naziv nove boje Arte opločnika. Najkreativniji odgovor/slika osvaja 5 vreća Semmelrock oblutaka.

U završno žiriranje ulaze svi komentari u sklopu objave koji su u skladu s navedenim pravilima, a dobitnik će biti objavljen po završetku natječaja. Pobjednika natječaja odabrat će Komisija Semmelrocka – sektor marketinga. Promotor zadržava pravo odabrati alternativnog Pobjednika u slučaju da ima čvrste osnove vjerovati da je Sudionik prekršio bilo koje od ovih Pravila i uvjeta.
Pobjednik će o nagradi biti obaviješten putem Semmelrock Facebook stranice po zatvaranju Natječaja. Administrator stranice će kontaktirati Pobjednika putem Facebookove razmjene poruka i dogovoriti preuzimanje nagrade. Pobjednici tj. dobitnici se trebaju javiti u roku od najkasnije 14 dana od završetka Natječaja. Ukoliko se dobitnik ne odazove, ne dostavi tražene podatke i ne preuzme nagradu, organizator ne preuzima odgovornost za ne korištenje nagrade. Organizator će isporučiti nagrade dobitniku u roku od mjesec dana od primitka kontakt podataka o dobitniku.

ČLANAK 6: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Ovaj Natječaj ne nameće bilo kakvu obavezu kupnje u zamjenu za sudjelovanje.

ČLANAK 7: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Više igrača s istim prezimenom na istoj adresi stanovanja smatrat će se jednim dobitnikom. Svi sudionici natječaja koji imaju vulgaran te uvredljiv sadržaj biti će diskvalificirani iz natječaja.

ČLANAK 8: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici Semmelrock poklon paketa njihovo ime i/ili fotografija korištena u sklopu natječaja mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

ČLANAK 9: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.

ČLANAK 10: KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA
Sudionik u nagradnom natječaju sudjelovanjem, odnosno objavom komentara i/ili slike ispod Facebook objave natječaja očituje svoje prihvaćanje ovih Pravila te ovlašćuju Organizatora ili osobe ovlaštene s njegove strane tj. ugovornim suradnicima da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke pobjednika (kontaktni podaci na Facebooku, ime i prezime, adresa, e-mail, broj telefona i/ili broj mobitela) u svrhu provođenja nagradnog natječaja te da ime i prezime dobitnika javno objavi na Facebook i Instagram stranici.
Organizator će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. Tijekom upravljanja osobnim podacima, sudionik ima pravo uvida i ažuriranja, brisanja podataka u bazi podataka, pravo prigovora, pravo na povlačenje privole (upit poslati na zastitapodataka@semmelrock.com). Organizator se obvezuje da podatke neće posredovati ili predati trećim osobama.

ČLANAK 11: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Karlovcu, stalna služba u Ogulinu.

ČLANAK 12: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice.

ČLANAK 13: OBJAVA PRAVILA
Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici www.semmerock.hr.