Opis

Kombinirajte ih s Lias pločama i rubnjacima. Na taj način možete osmisliti harmoničnu i stilsku sliku terasa, dvorišta…