Opis

Sven palisade postavljaju svojom čistom linijom optičke akcente i dopuštaju svestranu primjenu.